Seminer Kartı

Günümüz de ki bilgi çağında ülkemizin bir çok noktasında çeşitli insanların bilgilerini paylaşmak üzere verdiği çok sayıda seminer vardır. Seminerlerde hem konuşmacıların hem de katılımcılara özel kartların olması seminerin hem prestiji açısından hem de geçmişe baktığımızda seminere dair bir hatıra olması açısından önemlidir. Aynı zamanda konuşmacı ve katılımcıların dışında görevlilerin belirtilmesi birbirini tanımayan kişilerden dolayı oluşacak sorunların en aza indirilmesi açısından da önemlidir. Seminer kartları kişiye özgü bilgiler barındırır.